sprava_topnych_systemuNabízíme smluvní servisní činnost + správu topných systémů včetně provozování způsobem nájmu ( tzv. pravidelná údržba kotelny, zajištění provozuschopnosti systému, včetně zajištění příslušných revizí a protokolů ).

V případě výpadku topného systému, jsou opravy prováděny do několika hodin – včetně sobot, nedělí a svátků.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V rámci provozovaných zařízení provádíme:

 • výroba tepla a obsluha tepelných zařízení v rozsahu platných předpisů a norem
 • údržba, opravy a rekonstrukce tepelných zařízení
 • provádění odečtů spotřeby tepla a teplé užitkové vody na měřidlech ve zdrojích a patních měřidlech
 • zajištění odstranění závad na měřidlech a jejich cejchování
 • zpracovávání kalkulací cen dodávaného tepla a teplé užitkové vody
 • provádění odborných prohlídek a zajišťování revizí na tepelných zařízeních , tlakových nádobách, elektroinstalacích, měření a regulaci, komínech, hasicích přístrojích
 • sledování termínů revizí a prohlídek dle platných předpisů a norem
 • odstraňování závad vyplývajících z revizí a prohlídek
 • přejímky nových, nebo zrekonstruovaných tepelných zařízení
 • kompletace dokladů tepelných zařízení (pro stávající, nebo nově přejímané zdroje – zpracování provozních řádů, požárních řádů, doplnění pasportů)
 • regulace dodávek tepla dle venkovní teploty
 • zpracování dodavatelsko – odběratelských smluv na dodávku tepla a teplé užitkové vody
 • zpracování výměru záloh na dodávku tepla a teplé užitkové vody
 • vyúčtování dodávky tepla a teplé užitkové vody pro odběratele dle platných cenových předpisů
 • podle požadavku zpracování vyúčtování dodávky tepla a teplé užitkové vody až pro jednotlivé odběratele (byty) dle platných předpisů
 • osazování poměrových měřidel na radiátory a rozúčtování dle PMT
 • zajištění servisu plynových kotlů a hořáků
 • zajištění předzásobení palivem před započetím topné sezóny

konceseKoncesní listina

V rámci provozovaných zařízení dále nabízíme:

 • drobné úpravy a opravy topení, rozvodu vody a kanalizace
 • rekonstrukce rozvodů vytápění, plynoinstalace a vodoinstalace
 • smluvní provozování / údržba / systémů vytápění (zajištění provozuschopnosti)
 • výměna a montáž termoregulačních ventilů vč. patních
 • projektová dokumentace / vyvážení systému
 • osazování patních měřičů tepla, cejchování
 • osazování bytových vodoměrů, výměna a cejchování
 • osazování podružných měřidel
 • výstavba rozvodů vodoinstalace, vytápění, plynoinstalace a kanalizace v nové výstavbě
 • tlakové čištění kanalizace (v provozovaných zařízeních)
 • opravy a instalace plynových přípojek a plynových zařízení, revize
 • periodické revize plynových zařízení
 • tlakové zkoušky
 • tepelné izolace
 • rekonstrukce – výstavba kotelen a výměníkových stanic