Provádíme montáže a revize plynovodů z klasických materiálů!

Nabízíme Vám

  • Výstavby nových NTL (nízkotlakých) plynovodů – novostavby
  • Rekonstrukce objektů a bytů
  • Rekonstrukce stávajících NTL plynovodů
  • Překládky stoupacích potrubí činžovních domů
  • Montáže domovních přípojek NTL plynovodů
  • Montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení – plynové kotle
  • Zásobníky TUV, ohřívače
  • Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
  • Opravy a údržbu NTL domovních plynovodů
  • Plynové kotelny do 50 kW i nad 50 kW
Kontaktujte nás