Nabízíme kompletní správu, údržbu a revizi Vaší kotelny v bytových družstvech a průmyslových kotelnách a obsluhu nízkotlakových plynových kotelen. Samozřejmostí je nonstop služba 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
V případě výpadku topného systému, jsou opravy prováděny do několika hodin – včetně sobot, nedělí a svátků. 

Nabízíme Vám

 • Výrobu tepla a obsluhu tepelných zařízení v rozsahu platných předpisů a norem
 • Údržbu, opravy a rekonstrukce tepelných zařízení
 • Provádění odečtů spotřeby tepla a teplé užitkové vody na měřidlech ve zdrojích a patních měřidlech
 • Zajištění odstranění závad na měřidlech a jejich cejchování
 • Zpracovávání kalkulací cen dodávaného tepla a teplé užitkové vody
 • Provádění odborných prohlídek
 • Zajišťování revizí tepelných zařízení, tlakových nádob, elektroinstalací, komínů, hasicích přístrojů
 • Měření emisí
 • Sledování termínů revizí a prohlídek dle platných předpisů a norem
 • Odstraňování závad vyplývajících z revizí a prohlídek
 • Přejímky nových nebo zrekonstruovaných tepelných zařízení
 • Kompletace dokladů tepelných zařízení (pro stávající, nebo nově přejímané zdroje – zpracování provozních řádů, požárních řádů, doplnění pasportů)
 • Regulaci dodávek tepla dle venkovní teploty
 • Zpracování dodavatelsko-odběratelských smluv na dodávku tepla a teplé užitkové vody
 • Zpracování výměru záloh na dodávku tepla a teplé užitkové vody
 • Vyúčtování dodávky tepla a teplé užitkové vody pro odběratele dle platných cenových předpisů
 • Vyúčtování dodávky tepla a teplé užitkové vody podle požadavku zpracování, a to až pro jednotlivé odběratele (byty) dle platných předpisů
 • Osazování poměrových měřidel na radiátory a rozúčtování dle PMT
 • Zajištění servisu plynových kotlů a hořáků
 • Zajištění předzásobení palivem před započetím topné sezóny

V rámci provozovaných zařízení dále nabízíme

 • Drobné úpravy a opravy topení, rozvodu vody a kanalizace
 • Rekonstrukce rozvodů vytápění, plynoinstalace a vodoinstalace
 • Smluvní provoz a údržbu systémů vytápění (zajištění provozuschopnosti)
 • Výměnu a montáž termoregulačních ventilů vč. patních ventilů
 • Zpracování projektové dokumentace a vyvážení systému
 • Osazování patních měřičů tepla, cejchování
 • Osazování bytových vodoměrů, jejich výměnu a cejchování
 • Osazování podružných měřidel
 • Výstavbu rozvodů vodoinstalace, vytápění, plynoinstalace a kanalizace v nové výstavbě
 • Tlakové čištění kanalizace (v provozovaných zařízeních)
 • Opravy a instalace plynových přípojek a plynových zařízení
 • Periodické revize plynových zařízení
 • Tlakové zkoušky
 • Tepelné izolace
 • Rekonstrukce či výstavbu kotelen a výměníkových stanic

 

Přijedeme za Vámi na prohlídku a předložíme cenovou kalkulaci ZDARMA.

Kontaktujte nás