Kondenzační kotle

Na plynové kondenzační kotle Junkers platí od 1. 1. 2004 prodloužená záruční lhůta 3 roky a na těleso výměníku 5 let.

Úspora

kondenzacni_kotel_1Výměnou starého kotle za nový ušetříte až 15% nákladů na vytápění v porovnání se zastaralým spotřebičem. V případě nových kondenzačních kotlů Junkers může tato úspora dosahovat až 30% díky jejich speciální konstrukci.

Proč kondenzační kotel Junkers s provozní účinností až 109%

Pro plynové kondenzační kotle lze nalézt využití jak v novostavbě tak i v případě rekonstrukce staršího topného systému. Díky kondenzační technice spoříte v porovnání s klasickými kotli neustále, a to i ve standardních systémech s teplotním spádem 75/60°C. Nejvhodnější je systém s teplotním spádem 45-50/30°C, velkou otopnou plochou radiátorů, spojený případně s podlahovým topením, kde lze naplno využít principu kondenzace při jakékoliv venkovní teplotě. V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11% nevyužité energie. U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké kondenzacni_kotel_2vodní páry a tím i energie maximálně využívány. Horké spaliny s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie – kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára, obsažená ve spalinách, zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55°C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynu je za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost až 109% a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle přibližně až o 15% nižší spotřebu paliva.

Plynové závěsné kondenzační kotle jsou schopné zásobovat teplem etážové byty či domy do celkové plochy cca 500 m2.

Plynové spotřebiče

Když prodáváte nebo montujete plynový spotřebič, musíte ho navrhnout tak, aby spotřeboval málo plynu, co nejdéle vydržel, ale aby zároveň nebyl příliš drahý. To není jednoduché  a musíte na to mít dostatek zkušeností, které můžete získat pouze při specializaci na tuto oblast tepelné techniky. Proto si myslíme, že firmy které prodávají, montují a servisují dohromady výrobky od desítek dalších výrobců, nemohou v oboru tepelné techniky být na špičce a dělat tuto práci tak kvalitně jako my. Pokud chcete kvalitně instalovat plynový agregát, musíte myslet jinak než “běžný topenář”, který obvykle namontuje předimenzovaný nebo nevhodný spotřebič a je mu jedno kolik budete za jeho provoz platit, nebo zda se Vám za čtyři roky rozpadne.

Odborní pracovníci naší společnosti Vám rádi pomohou zvolit výrobek, který bude nejlépe odpovídat Vašim požadavkům a potřebám.

Rozhodujícím pro výběr provedení plynového spotřebiče a místa jeho instalace je možnost přívodu vzduchu pro spalování a odvodu spalin. Plynové závěsné kotle pro centrální vytápění se v zásadě nechají rozdělit do dvou kategorií: zaprvé jsou to kotle závislé na přisávání vzduchu z místnosti instalace, a tím nutně vázané na potřebu komínu. Vzrůstající trend a atraktivitu však zaznamenává druhá kategorie provedení, nezávislá na přisávání vzduchu z místnosti instalace, který nabízí celou řadu nových instalačních možností. Této kategorii provedení kotlů říkáme “Turbo”.

Odkouření – svisle přes střechu

 • dvojité potrubí vedené svisle střechou
 • připojení na kotle v provedení Turbo
 • nezávislé na přisávání vzduchu z místnosti instalace kotle
 • systémově (s kotli Junkers) odzkoušené a tudíž bezpečné díly
 • osvědčený zásuvný systém pro zkrácení

Odkouření – vodorovné přes střechu nebo zeď

 • dvojité potrubí vedené vodorovně přes střechu nebo zeď
 • připojení na kotle v provedení Turbo
 • nezávislé na přisávání vzduchu z místnosti instalace kotle
 • systémově (s kotli Junkers) odzkoušené a tudíž bezpečné díly
 • osvědčený zásuvný systém pro zkrácení montážní doby

Odkouření – do komína

 • odtah spalin do komína
 • přisávání vzduchu z místnosti
 • přirozený odtah spalin
 • nutnost montáže v blízkosti kouřovodu